งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติในประเทศไทย​

October 19, 2018

งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติในประเทศไทย​

สำหรับในหลายๆด้านของประเทศไทยนั้น มีความรู้สึกยินดีต่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีกฎและข้อห้ามบางประการที่ชาวต่างชาติต้องทำตาม โดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่คำนึงถึงโอกาสในการจ้างงาน

ชาวต่างชาติสามารถทำงานในไทยได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ปกติแล้วพวกเขาต้องมี visa และใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง กฎหมายหลักเกี่ยวกับชาวต่างชาติทำงานในประเทศไทยเรียกว่าพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว (1978) และได้รับการแก้ไขในปี 2008 ชาวต่างชาติยังถูกจำกัดให้มีได้บางสายงานธุรกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวของปี 1999  

ข้อบังคับของรัฐมนตรีได้ดำเนินการก่อน 23 กุมภาพันธ์ 2010 เพื่อระบุว่าชาวต่างชาติสามารถหรือไม่สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งเวลานั้นนับเป็น 2 ปีหลังจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว 2008 อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะมีข้อบังคับใหม่ของรัฐมนตรี ได้มีพระราชกฤษฎีกาสร้างขึ้นในปี 1979 ซึ่งห้ามชาวต่างชาติประกอบอาชีพ 37 ประการ บางอาชีพต้องห้ามเหล่านี้ได้มีการแก้ไขหรือลบทิ้ง ในเวลานี้ ชาวต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในตำแหน่งเหล่านี้:

ข้อบังคับนี้ได้รับการแก้ไขและการประกาศใหม่ได้ทำขึ้นใน มิถุนายน 2018

แหล่งที่มา :
https://www.interactivethailand.com/labour/restricted-jobs-for-foreigners
http://www.thailawonline.com/en/others/labour-law/forbidden-occupations-for-foreigners-jobs.html  

06-chaiyomanpower.com

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved