การลงทะเบียนแรงงาน มติ ทำอย่างไรบ้าง

18 December , 2023

การลงทะเบียนแรงงาน มติ ทำอย่างไรบ้าง

การลงทะเบียนแรงงาน มติ เป็นระบบการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำกับดูแลแรงงานต่างด้าว สร้างความเป็นธรรมให้กับนายจ้างและแรงงานต่างด้าว และยกระดับมาตรฐานการจ้างงานแรงงานต่างด้าว

การลงทะเบียนแรงงาน มติ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่

1. ยื่น Namelist

นายจ้างต้องยื่น Namelist แจ้งรายชื่อ MOU แรงงานต่างด้าว ที่ต้องการจ้างงาน โดยสามารถยื่นผ่าน

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่น Namelist ได้แก่

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
• สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา)
• สำเนาหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว (Passport)
• สำเนาใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (Work Permit)

2. ยื่น แบบฟอร์ม

นายจ้างต้องยื่นแบบฟอร์ม แจ้งรายละเอียดการจ้างงานMOU แรงงานต่างด้าว

เอกสารที่ต้องเตรียมในการยื่นแบบฟอร์ม ได้แก่

• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง
• สำเนาหนังสือรับรองบริษัททั้งชุด อายุไม่เกิน 3 เดือน (กรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล)
• สำเนาทะเบียนบ้านของนายจ้าง (กรณีนายจ้างเป็นบุคคลธรรมดา)
• สำเนาหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว (Passport)
• สำเนาใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว (Work Permit)
• สำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ของแรงงานต่างด้าว (Certificate of Residence)

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

ทางเรา รับจัดหาแรงงานต่างด้าว, หาคนงานก่อสร้าง ติดต่อได้ที่
Facebook : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด
เบอร์โทร : 081-732-8181 ออฟฟิศ , 083-118-4445 คุณปุ้ย , 080-064-4489 คุณยา, 061-636-9454 คุณอ้อมLine : @p.chaiyo

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved