บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, นำเข้า แรงงานต่างด้าว mou

Company Profile​

จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว
จัดหา แรงงาน ต่างด้าว กัมพูชา พม่า ลาว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

นำเข้าแรงงานสัญชาติกัมพูชาให้กับสถานประกอบการต่างๆ​​

นำเข้าแรงงานสัญชาติพม่าให้กับนายจ้างทุกประเภทกิจการ​

นำเข้าแรงงานสัญชาติลาวเพื่อทำงานในกิจการแปรรูปอาหาร​

เป็นตัวแทนคัดเลือกคนงาน ตามความต้องการของนายจ้าง​

ไม่ใช่แค่นำเข้าแรงงาน แต่เรายังใส่ใจไปถึงการฝึกอบรม ทำความเข้าใจก่อนเข้าทำงาน​

เข้าร่วมงานสมาคมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาองค์กร​

ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวต่อวีซ่า ใบอนุญาตทำงานประจำปี 2563​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou