การนำเข้าแรงงาน MOU ทำอย่างไรบ้าง

18 December , 2023

การนำเข้าแรงงาน MOU ทำอย่างไรบ้าง

การนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU  เป็นการนำเข้าแรงงานต่างด้าวตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา แรงงาน MOU จะสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้อย่างถูกกฎหมายเป็นเวลา 4 ปี โดยสามารถต่ออายุได้อีก 2 ปี

ขั้นตอนการนำเข้าแรงงาน MOU มีดังนี้

1. นายจ้างต้องจดทะเบียนสถานประกอบการและขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้าทำงาน โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน
2. นายจ้างต้องยื่นคำขออนุญาตนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU โดยสามารถดำเนินการผ่านเว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดที่นายจ้างตั้งอยู่
3. นายจ้างต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้าทำงาน ค่าธรรมเนียมการตรวจลงตรา และค่าธรรมเนียมการตรวจสุขภาพ
4. แรงงานต่างด้าวต้องยื่นคำขอวีซ่าผ่านสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศต้นทาง โดยต้องยื่นเอกสารประกอบการขอวีซ่า ได้แก่ ใบอนุญาตทำงาน หนังสือเดินทาง รูปถ่าย และหลักฐานการตรวจสุขภาพ
5. แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางไปประเทศไทย โดยต้องเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ระบุไว้ในใบอนุญาตทำงาน
6. แรงงานต่างด้าวต้องเข้ารับการตรวจลงตราและตรวจสุขภาพ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
7. แรงงานต่างด้าวต้องเดินทางไปยังสถานที่กักตัว เพื่อกักตัวเป็นเวลา 7 วัน ในกรณีที่ฉีดวัคซีนครบโดส หรือเป็นเวลา 14 วัน ในกรณีที่ไม่ฉีดวัคซีน
8. แรงงานต่างด้าวต้องยื่นคำขออนุญาตทำงาน ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดที่นายจ้างตั้งอยู่
9. แรงงานต่างด้าวจะได้รับใบอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ แรงงานต่างด้าว MOU จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทยอย่างเคร่งครัด และจะต้องชำระค่าจ้างให้เท่ากับค่าจ้างแรงงานไทยในลักษณะงานเดียวกัน

ข้อดีของการนำเข้าแรงงาน MOU ได้แก่

• แรงงานเข้ามาอย่างถูกกฎหมาย
• สามารถนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU มาได้จำนวนมาก
• สามารถกำหนดแรงงานที่ต้องการได้
• เสียค่าใช้จ่ายน้อย
• ความเสี่ยงไม่มี

ข้อเสียของการนำเข้าแรงงาน MOU ได้แก่

• ขั้นตอนดำเนินการค่อนข้างยุ่งยาก
• ต้องใช้ระยะเวลานาน
แรงงานต่างด้าว MOU อาจต้องเดินทางไกล
• แรงงานอาจต้องกักตัวในประเทศต้นทางและประเทศไทย

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

ทางเรา รับจัดหาแรงงานต่างด้าว, หาคนงานก่อสร้าง ติดต่อได้ที่
Facebook : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด
เบอร์โทร : 081-732-8181 ออฟฟิศ , 083-118-4445 คุณปุ้ย , 080-064-4489 คุณยา, 061-636-9454 คุณอ้อมLine : @p.chaiyo

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved