บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

กฏหมายแรงงาน

กฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว​

ข่าวสาร 

ผ่อนผันให้แรงงานข้ามชาติ ลาว กัมพูชา เมียนมา (ที่ยังไม่มีใบอนุญาตทำงาน) พักอาศัยและทำงานต่อในประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษ 2 ปี เริ่ม 15 ม.ค. - 13 ก.พ. 64​

Published by:

Admin

คลิกที่ภาพ เพื่ออ่านเพิ่มเติม

สรุป แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019​

Published by:

Admin

                       การประชุมคณะรัฐมนตรี 4 สิงหาคม 2563​

ยกเลิกการขยายท้องที่ทำงาน​

Published by:

Admin

ยกเลิกการขยายท้องที่ทำงาน​

เปิด 3 มาตรการ ให้ต่างด้าว” เข้าทำงานประมงทะเล ​

Published by:

Admin

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน แถลงข่าวภายหลังการประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล ว่า ปัจจุบันประเทศจำเป็นต้องใช้แรงงานประมง อยู่ 1.1 แสนคน แต่ตอนนี้มีเพียง 6 หมื่นคน ยังขาดแคลน 5 หมื่นคน​

ย้ำนายจ้าง!! ต้องให้ลูกจ้างพัก ก่อนทำโอที ฝ่าฝืนมีโทษ​

Published by:

Admin

ย้ำนายจ้าง!! ต้องให้ลูกจ้างพักอย่างน้อย 20 นาที ก่อนทำโอที-ล่วงเวลา 2 ชั่วโมงต่อจากทำงานปกติ “เว้นแต่ลูกจ้างยินยอม” ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 2 หมื่นบาท​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou