บทความ

งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติในประเทศไทย

สำหรับในหลายๆด้านของประเทศไทยนั้น มีความรู้สึกยินดีต่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีกฎและข้อห้ามบางประการที่ชาวต่างชาติต้องทำตาม โดยเฉพาะส่วนหนึ่งที่คำนึงถึงโอกาสในการจ้างงาน

ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำว่า “งาน” ตามกฎหมายไทยถูกบัญญัติไว้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางกายและทางใจ ไม่ว่าจะได้รับเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น แม้แต่อาสาสมัครหรืองานการกุศลก็ยังจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน

แรงงานต่างชาติในประเทศไทย

หากคุณเป็นชาวต่างชาติและอยากทำงานในประเทศไทย คุณจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายแรงงานต่างด้าวซึ่งคุณจะต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย ชาวต่างชาติจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในไทยถ้ามีวีซ่าที่ถูกต้อง ใบอนุญาตทำงานจะออกให้ได้กับอาชีพที่ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงานต่างด้าว คำว่า “งาน” ในกฎหมายไทยถูกกำหนดไว้กว้างๆรวมถึงกิจกรรมจริงและกิจกรรมทางความคิดไม่ว่าจะเพื่อได้รับหรือไม่รับค่าจ้างเว้นแต่ในรูปแบบค่าทดแทน

ข้อดีของการจ้างพนักงานชั่วคราวเข้าทำงานในบริษัท

ข้อดีของการจ้างพนักงานชั่วคราวเข้าทำงานในบริษัท

ในปัจจุบันจะพบว่า มีบริษัทรับเหมาก่อสร้างจำนวนมาก เลือกที่จะจ้างแรงงานชั่วคราว เพื่อเพิ่มกำลังคนภายในโรงงาน ซึ่งมีสาเหตุหลักมากจากการที่แรงงานชั่วคราวสามารถทำประโยชน์ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างมาก โดยการช่วยงานพนักงานประจำในช่วงที่โรงงานมีสินค้ารอการผลิตจำนวนมาก ซึ่งจะพบว่าแรงงานส่วนใหญ่จะพึงพอใจต่อการทำงานในระยะเวลาสั้นๆมากกว่า และยังเป็นการทดแทนบุคคลากรของโรงงานที่ขาดหายไปได้อีกด้วย

จากสถิติพบว่า มีผู้ทำงานชั่วคราวราวๆ 2 ล้านคน และคนเหล่านี้สามารถทำงานต่างๆได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น แรงงานเลขาธิการ เหรัญญิก พยาบาล หมอ นักวิทยาศาสตร์ และผู้ให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งบทความนี้จะกล่าวถึงข้อดีของการจ้างพนักงานชั่วคราว ดังนี้

ข้อดีและข้อเสียของการจ้างพนักงานชั่วคราว​

พนักงานชั่วคราวมีบทบาทสำคัญในหลายองค์กร มีคนจำนวนราว2 ล้านคนที่ทำงานในตำแหน่งงานชั่วคราวในแต่ละวันเราจะมาดูถึงข้อดีของการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวในบทความนี้ ประโยชน์ของการจ้างพนักงานชั่วคราว 1. ช่วยให้ธุรกิจของคุณปรับตัวได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วมากขึ้นเพื่อลดความผันผวนของภาระงานหน่วยงานจัดหาพนักงานชั่วคราวสามารถจัดหาพนักงานที่มีคุณภาพให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลทั่วไปที่บริษัทจ้างพนักงานชั่วคราวคือ:การขาดงานของพนักงาน–ลาป่วย, ลาหยุดพักผ่อน, ลาคลอดความต้องการพนักงานที่ไม่ได้คาดฝัน–โครงการพิเศษ, การขาดแคลนพนักงาน, และภาระงานที่มาก 2. คงความยืดหยุ่นของพนักงานในขณะที่ความยืดหยุ่นด้านเวลาเป็นที่นิยมมากขึ้นนายจ้างจึงต้องปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของแรงงานในปัจจุบันการทำงานชั่วคราวเป็นเพียงวิธีการหนึ่งที่สถานประกอบการสามารถเสนอความยืดหยุ่นและในขณะเดียวกันก็สามารถตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ 3. สามารถประเมินแรงงานได้โดยไม่ต้องผูกพันคุณสามารถจ้างพนักงานชั่วคราวสำหรับงานระยะสั้นที่กำหนดไว้หรือหากคุณอาจต้องการเสนอตำแหน่งงานเต็มเวลาหรือหาคนที่เหมาะสมกับความต้องการทางธุรกิจของคุณบางบริษัทจะจ้างพนักงานชั่วคราวเนื่องจากเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนในการรับสมัครพนักงานเพื่อทดสอบความสามารถของพวกเขาก่อนที่จะจ้างพนักงานเหล่านั้นเป็นพนักงานประจำ 4. ค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบการจ้างพนักงานชั่วคราวอาจเป็นวิธีที่ดีในการบรรลุงานให้เสร็จสิ้น อีกทั้งในขณะเดียวกันคุณยังสามารถค้นหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบไปได้ด้วยหากคุณไม่พอใจกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานชั่วคราวสิ่งที่คุณต้องทำคือติดต่อหน่วยงานและพวกเขาจะดูแลส่วนที่เหลือให้กับคุณ 5. ประหยัดเวลาและเงินค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานชั่วคราวมักจะถูกกว่าค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานประจำหน่วยงานจัดหาพนักงานชั่วคราวจะรับผิดชอบและรับภาระทางการเงินในการรับสมัคร, ตรวจสอบ, ทดสอบและว่าจ้างพนักงาน โดยรวมถึงการจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆและค่าเอกสาร,เงินเดือนและการหักภาษีณที่จ่าย,ประกันการว่างงานและแรงงาน, รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่พวกเขาอาจจัดให้แก่พนักงาน 6. อาจนำไปสู่สัมพันธ์ระยะยาวกับหน่วยงานจัดหาพนักงานพนักงานชั่วคราวสามารถให้บริการเฉพาะด้านแก่อุตสาหกรรมทุกประเภทปัจจุบันนี้พนักงานงานชั่วคราวมีทักษะที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลายบุคคลเหล่านี้สามารถจัดการโครงการที่มีเวลาและขอบเขตที่จำกัดเมื่อคุณได้พบหน่วยงานจัดหาพนักงานชั่วคราวที่ให้บริการรวดเร็วและมีคุณภาพ คุณอาจต้องการทำงานกับพวกเขาเป็นพิเศษส่วนนี่คือข้อเสียของการว่าจ้างพนักงานชั่วคราว ข้อเสียของการจ้างพนักงานชั่วคราว 1. ต้องการการฝึกฝนเมื่อใดก็ตามที่พนักงานชั่วคราวเริ่มต้นงานใหม่ไม่ว่าผู้สมัครรายนั้นจะมีความชำนาญหรือไม่ จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกอบรมผู้สมัครอย่างมากเพื่อให้บรรลุความคาดหวังของสถานประกอบการ 2. ปัญหาด้านขวัญกำลังใจปัญหาเกี่ยวกับขวัญกำลังใจและความสัมพันธ์กับพนักงานอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีพนักงานชั่วคราวที่ทำงานร่วมกับพนักงานประจำโดยทำงานในตำแหน่งเดียวกันแต่ไม่ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกับพนักงานประจำ 3. ประเด็นทางกฎหมายสถานประกอบการต้องมีความระมัดระวังเกี่ยวกับสัญญาจ้างพนักงานชั่วคราว โดยต้องไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสถานะของพนักงานและการขาดคุณสมบัติในการได้รับประโยชน์ของพนักงานประจำคุณต้องปฏิบัติต่อพนักงานชั่วคราวและพนักงานประจำอย่างเท่าเทียมกัน ที่มา : http://www.influxrecruitment.com/pros-vs-cons-of-hiring-temporary-employees​

...
...
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou