ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต สัญชาติ กัมพูชา

19 December , 2023

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต สัญชาติ กัมพูชา

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสัญชาติกัมพูชาสำหรับคนไทยถือสัญชาติกัมพูชา สามารถทำพาสปอร์ตกัมพูชาได้ในประเทศไทย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสาร

• ใบสมัครทำหนังสือเดินทางกัมพูชา (ขอได้ที่สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย)
• หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• บัตรประชาชนกัมพูชาตัวจริง
• ทะเบียนบ้านกัมพูชาตัวจริงหรือสำเนา

2. จองคิวทำพาสปอร์ต

สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตกัมพูชาได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย โดยเลือกหัวข้อ "นัดหมายทำหนังสือเดินทาง" และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

3. ถ่ายรูปทำพาสปอร์ต

เมื่อถึงวันนัดหมายให้นำเอกสารที่เตรียมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และถ่ายรูปทำพาสปอร์ตกัมพูชา รูปถ่ายต้องมีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

4. ชำระค่าธรรมเนียม

5. รับหนังสือเดินทาง

ระยะเวลารอรับหนังสือเดินทางประมาณ 15 วันทำการ หนังสือเดินทางจะส่งทางไปรษณีย์ถึงที่อยู่ตามบัตรประชาชนกัมพูชาหมายเหตุ

• กรณีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุ จะต้องนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงด้วย
• กรณีไม่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำบัตรประชาชนกัมพูชาตัวจริงมาแสดงแทน
• กรณีทะเบียนบ้านกัมพูชาสูญหาย ให้นำใบแจ้งความการสูญหายมาแสดง

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

ทางเรา รับจัดหาแรงงานต่างด้าว, หาคนงานก่อสร้าง ติดต่อได้ที่
Facebook : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด
เบอร์โทร : 081-732-8181 ออฟฟิศ , 083-118-4445 คุณปุ้ย , 080-064-4489 คุณยา, 061-636-9454 คุณอ้อมLine : @p.chaiyo

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved