ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต สัญชาติ พม่า

18 December , 2023

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต สัญชาติ พม่า

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตพม่า สำหรับคนไทยถือสัญชาติพม่า สามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เตรียมเอกสาร

• หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
• บัตรประชาชนเมียนมาตัวจริง
• ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงหรือสำเนา

2. จองคิวทำพาสปอร์ต

สามารถจองคิวทำพาสปอร์ตพม่าได้ที่เว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตพม่าประจำประเทศไทย โดยเลือกหัวข้อ "นัดหมายทำหนังสือเดินทาง" และกรอกข้อมูลตามที่กำหนด

3. ถ่ายรูปทำพาสปอร์ต

เมื่อถึงวันนัดหมายให้นำเอกสารที่เตรียมมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และถ่ายรูปทำพาสปอร์ตพม่า รูปถ่ายต้องมีขนาด 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว

4. ชำระค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
• กรณีหนังสือเดินทางเล่มเก่าหมดอายุ จะต้องนำหนังสือเดินทางเล่มเก่ามาแสดงด้วย
• กรณีไม่มีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำบัตรประชาชนเมียนมาตัวจริงมาแสดงแทน
• กรณีทะเบียนบ้านเมียนมาสูญหาย ให้นำใบแจ้งความการสูญหายมาแสดง

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

ทางเรา รับจัดหาแรงงานต่างด้าว, หาคนงานก่อสร้าง ติดต่อได้ที่
Facebook : บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด
เบอร์โทร : 081-732-8181 ออฟฟิศ , 083-118-4445 คุณปุ้ย , 080-064-4489 คุณยา, 061-636-9454 คุณอ้อมLine : @p.chaiyo

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved