ต่อใบอนุญาตทำงาน Work Permit

ชุดโซล่าร์ ประหยัดแอร์เริ่มต้น 4x,xxx.-


ข่าวดี !

ต่อวีซ่า ต่อใบอนุญาต
ทำงานตามมติ ครม.

• ต่อใบอนุญาต
• ต่อวีซ่า

086-919-8987 บี • 080-064-4489 ญา • 082-118-2001 ปอนด์

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE คลิกที่นี่

จัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติกัมพูชา และ ลาว

สัญชาติลาว
ราคา 10,000 บาท
เตรียมเอกสารดังนี้

• พาสปอตตัวจริง
• สำมะโนครัวลาว
• บัตรประชาชนลาว
• รูปถ่ายแรงงาน 1.5 นิ้ว 4 รูป
• เอกสาร บต. 48 หรือ 50 กรณี ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

สัญชาติกัมพูชา
เตรียมเอกสารดังนี้

กรณีเคยมี Passport ราคา 10,000 บาท

• เล่ม Passport ตัวจริง
• รูปถ่ายแรงงานหน้าตรง โดยถ่ายจากมือถือให้เห็นหน้าชัดเจน

กรณีเคยมี Passport ราคา 12,000 บาท
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• รูปถ่ายหน้าตรง โดยถ่ายจากมือถือให้เห็นหน้าชัดเจน

• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

086-919-8987 บี • 080-064-4489 ญา • 082-118-2001 ปอนด์

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE คลิกที่นี่

จัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติพม่า

กรณีไม่เคยมีเล่ม
ราคา 7,000 บาท
CI + VISA

• บัตร/สำเนาใบอนนุญาตทำงาน
• เอกสารเก็บอัตลักษณ์
• เอกสาร บต. 48 หรือ 50 กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
• รูปถ่ายแรงงาน 1.5 นิ้ว 4 รูป
• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

กรณีเคยมีเล่ม
Passport สีแดง

ราคา 9,500 บาท
Passport + ย้ายตราวีซ่า

เตรียมเอกสารดังนี้

• บัตร/สำเนาใบอนนุญาตทำงาน
• เอกสารเก็บอัตลักษณ์
• เอกสาร บต. 48 หรือ 50 กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
• รูปถ่ายแรงงาน 1.5 นิ้ว 4 รูป
• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

086-919-8987 บี • 080-064-4489 ญา • 082-118-2001 ปอนด์

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE คลิกที่นี่

Standard & Certificate

ป.ไชยโย เราคือผู้ประกอบการนําเข้าแรงงานต่าง ที่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนนายจ้างและแรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากเราเสมอ

Standard & Certificate

ป.ไชยโย เราคือผู้ประกอบการนําเข้าแรงงานต่าง ที่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนนายจ้างและแรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากเราเสมอ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

All rights reserved © 2022 บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

DESIGN by