ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.
ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.
ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.
ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.

บริการให้คำปรึกษาการต่อใบอนุญาตทำงาน Work Permit 2024 / 2567

ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.

ข่าวดี !

แรงงานสามารถต่อใบอนุญาตทำงาน
ตามมติ ครม. ได้แล้ววันนี้

• ปรึกษาการต่อใบอนุญาต สำหรับแรงงานต่างด้าว
• ปรึกษาการต่อวีซ่า สำหรับแรงงานต่างด้าว

แรงงานสามารถต่อใบอนุญาตทำงานตามมติ ครม. ได้แล้ววันนี้แรงงานสามารถต่อใบอนุญาตทำงานตามมติ ครม. ได้แล้ววันนี้
ติดต่อสอบถามผ่าน LINE คลิกที่นี่

ปรึกษาการจัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติกัมพูชา และ ลาว

สัญชาติลาว
เตรียมเอกสารดังนี้

• พาสปอตตัวจริง
• สำมะโนครัวลาว
• บัตรประชาชนลาว
• รูปถ่ายแรงงาน 1.5 นิ้ว 4 รูป
• เอกสาร บต. 48 หรือ 50 กรณี ยังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

ป.ไชยโย | ปรึกษาการจัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติกัมพูชา และ ลาว
ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.

สัญชาติกัมพูชา
เตรียมเอกสารดังนี้

• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• รูปถ่ายหน้าตรง โดยถ่ายจากมือถือให้เห็นหน้าชัดเจน

• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

ป.ไชยโย | ปรึกษาการจัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติกัมพูชา และ ลาว
ติดต่อสอบถามผ่าน LINE คลิกที่นี่

ปรึกษาการจัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติพม่า

กรณีไม่เคยมีเล่ม Passport

• บัตร/สำเนาใบอนนุญาตทำงาน
• เอกสารเก็บอัตลักษณ์
• เอกสาร บต. 48 หรือ 50 กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
• รูปถ่ายแรงงาน 1.5 นิ้ว 4 รูป
• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

ป.ไชยโย | ปรึกษาการจัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติพม่า
ป.ไชยโย | บริการต่อวีซ่า, ต่อใบอนุญาตทำงาน ตามมติ ครม.

กรณีเคยมีเล่ม
Passport สีแดง

Passport + ย้ายตราวีซ่า

เตรียมเอกสารดังนี้

• บัตร/สำเนาใบอนนุญาตทำงาน
• เอกสารเก็บอัตลักษณ์
• เอกสาร บต. 48 หรือ 50 กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตทำงาน
• รูปถ่ายแรงงาน 1.5 นิ้ว 4 รูป
• ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนนายจ้าง
• หนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็น นิติบุคคล)

ป.ไชยโย | ปรึกษาการจัดทำเล่ม PASSPORT สัญชาติพม่า
ติดต่อสอบถามผ่าน LINE คลิกที่นี่

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved