MOU-Return แรงงานพม่า อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

07 September , 2023

MOU-Return แรงงานพม่า อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

MOU-Return = มีแรงงานพม่าอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วแต่เอกสารหมดอายุ หรือ เอกสารไม่ถูกต้อง ต้องส่งแรงงานพม่าคนนั้นกลับประเทศ และทำเรื่องนำเข้า MOU แรงงาน พม่า คนนั้นเข้ามาใหม่

พม่า (เมียนมา) อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

แรงงานที่ไม่มีเอกสาร | มีวีซ่าท่องเที่ยว | ใบอนุญาตขาดเกิน | ขึ้นทะเบียนไม่ทันแก้ไขได้ ถูกกฎหมาย 100 %
ยื่นทำ MOU แรงงานต่างด้าว ได้ ทั้ง 3 สัญชาติ พม่า (เมียนมา) ลาว กัมพูชา ดำเนินการทำเอกสารเป็นแรงงานนำเข้าตามข้อตกลง MOU
โดยสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 คน ขึ้นไป โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 22,000 บาท

พม่า (เมียนมา) อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

เอกสารที่จะได้รับ

1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. วีซ่าทำงาน 2 ปี (Visa)
3. ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี (Work Permit)
4. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

สามารถอยู่ทำงานได้ 4 ปี โดย 2 ปี ต่ออายุได้อีก 2 ปีโดยแรงงานจะต้องมีเอกสาร 2 อย่าง

1. PASSPORT (หนังสือเดินทาง)
เป็นเอกสารที่รับรองเอกลักษณ์ และสัญชาติของผู้ถือโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
2. เอกสารการฉีดวัคซีน MOU พม่า
เป็นการนำเข้าแรงงานที่อยู่กับนายจ้างอยู่แล้ว  ไม่ว่าจะแรงงานอยู่ครบ 4 ปี หรือแรงงานที่เอกสารขาดต่อ

เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 3 เดือน 6 ชุด (นิติบุคคล)
2. สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้านกรรมการ 6 ชุด
3. รูปถ่าย ป้ายบริษัท ลักษณะการทำงาน พี่พักคนงาน
4. แผนที่บริษัทและสถานที่ทำงาน
5. สำเนาพาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตทำงาน ของเก่าแรงงาน
6. กรณีไม่มีเอกสารของเก่า ให้คนงานถ่ายรูปคู่กับนายจ้าง
7. รูปถ่ายแรงงาน 1 นิ้วครึ่ง 6 ใบ
8. บัตรประชาชนเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต
9. ทะเบียนบ้านเมียนมาตัวจริงวันไปทำพาสปอร์ต

เอกสารแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สามารถทำงานได้เดินทางกลับเข้ามาที่ประเทศไทย เพื่อทำงานกับนายจ้างจะได้รับเอกสาร ดังนี้

1. Work Permit ใบอนุญาตทำงาน 2 ปี
2. Visa วีซ่าทำงาน 2 ปี
3. Passport หนังสือเดินทาง
4. ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ใบตรวจรับรองแพทย์
5. เอกสารแจ้งที่พัก

สามารถติดต่อเข้ามาหาเราได้ที่ บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU มาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด ได้เลยนะครับ มีทีมงานมืออาชีพ รอให้บริการท่านอยู่ครับ

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved