การยื่นขอต่ออายุเอกสารแรงงานต่างด้าวในประเทศ

25 December , 2023

การยื่นขอต่ออายุเอกสารแรงงานต่างด้าวในประเทศ

การยื่นขอต่ออายุเอกสารแรงงานต่างด้าวในประเทศ
ผู้ยื่นคำขอต่ออายุเอกสารแรงงานต่างด้าว จะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ดังนี้

• สำเนาใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว
• สำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่มีตราประทับอนุญาตเข้าประเทศไทย
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอ
• สำเนาหนังสือรับรองสถานประกอบการ
• สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้างแรงงานต่างด้าว สำเนาหนังสือรับรองการจ่ายค่าจ้างแรงงานต่างด้าว
• สำเนาผลการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
• สำเนาบัตรประกันสังคมของแรงงานต่างด้าว
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ผู้ยื่นคำขอจะต้องนำเอกสารและหลักฐานประกอบการยื่นคำขอไปยื่นต่อนายทะเบียนที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ โดยสามารถยื่นคำขอได้ก่อนใบอนุญาตทำงานสิ้นอายุ 30 วัน

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

บทความที่น่าสนใจ

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved