บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริษัท ป.ไชยโย จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกในเรื่องแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างแบบ One stop service ซึ่งบริษัท ป.ไชยโย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2553 และดำเนินกิจการในรูปแบบจัดหางานต่างด้าวมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี

 

จึงเรียกได้ว่า ป.ไชยโย เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเป็นอย่างดี ซึ่งเราไม่เพียงทำหน้าที่ในการจัดหางานต่างด้าวเพียงเท่านั้น แต่เรายังพร้อมด้วยบริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติให้แก่นายจ้าง และยังช่วยดูแลแก้ปัญหาเรื่องปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

หนังสือรับรองบริษัท​

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

หนังสือรับรองจาก

กระทรวงและสถานฑูต

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
  • เรื่องการขอเอกสารและการยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว
  • การดำเนินการขอเอกสารใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานแทนนายจ้าง
  • ดำเนินการเรื่องวีซ่าแรงงานต่างด้าวแทนนายจ้าง
  • ดำเนินการอำนวยความสะดวกในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน หรือต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานให้กับนายจ้าง เป็นต้น

ซึ่งป.ไชยโย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดหาแรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย เข้าใจถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการนำเข้าแรงงาน เข้าใจปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตลอดจนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง

 

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมานานนับ 10 ปีในการทำงานด้านจัดหางานต่างด้าว ทำให้ป.ไชยโย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศและสถานประกอบการขนาดต่าง ๆ ให้เป็นผู้จัดหาบุคลากรแรงงานมากฝีมือ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งนั่นจะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเดินหน้าและขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง

 

เมื่อคุณมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ขอให้นึกถึงเราป.ไชยโย เราพร้อมที่จะบริการคุณและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการทุกคน โดยที่เราจะยังคงไว้ซึ่งความเข้าใจและความเป็นธรรมต่อแรงงานอยู่เสมออีกด้วย

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou