About Us
เกี่ยวกับเรา

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริษัท ป.ไชยโย จำกัด เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านการจัดหาแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายแบบครบวงจร อำนวยความสะดวกในเรื่องแรงงานต่างด้าวให้กับนายจ้างแบบ One stop service ซึ่งบริษัท ป.ไชยโย จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2553 และดำเนินกิจการในรูปแบบจัดหางานต่างด้าวมาต่อเนื่องยาวนานกว่า 10 ปี

จึงเรียกได้ว่า ป.ไชยโย เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความรู้ความเข้าใจและความเชี่ยวชาญในเรื่องของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเป็นอย่างดี ซึ่งเราไม่เพียงทำหน้าที่ในการจัดหางานต่างด้าวเพียงเท่านั้น แต่เรายังพร้อมด้วยบริการให้คำปรึกษาเรื่องการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติให้แก่นายจ้าง และยังช่วยดูแลแก้ปัญหาเรื่องปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับแรงงานต่างด้าว เช่น

  • เรื่องการขอเอกสารและการยื่นแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

  • การดำเนินการขอเอกสารใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานแทนนายจ้าง

  • ดำเนินการเรื่องวีซ่าแรงงานต่างด้าวแทนนายจ้าง

  • ดำเนินการอำนวยความสะดวกในเรื่องการขึ้นทะเบียนแรงงาน หรือต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานให้กับนายจ้าง เป็นต้น

ซึ่งป.ไชยโย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดหาแรงงานต่างด้าว ทั้งเรื่องขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ ในการนำเข้าแรงงานอย่างถูกกฎหมาย เข้าใจถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในกระบวนการนำเข้าแรงงาน เข้าใจปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ตลอดจนรู้ถึงวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราเป็นหนึ่งในบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่มีศักยภาพสูง

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ผ่านมานานนับ 10 ปีในการทำงานด้านจัดหางานต่างด้าว ทำให้ป.ไชยโย ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศและสถานประกอบการขนาดต่าง ๆ ให้เป็นผู้จัดหาบุคลากรแรงงานมากฝีมือ เพื่อป้อนเข้าสู่ระบบธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งนั่นจะกลายเป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของไทยเดินหน้าและขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อคุณมีความประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ขอให้นึกถึงเราป.ไชยโย เราพร้อมที่จะบริการคุณและพร้อมที่จะปรับปรุงพัฒนาศักยภาพการบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น เพื่อความพึงพอใจของนายจ้างและผู้ประกอบการทุกคน โดยที่เราจะยังคงไว้ซึ่งความเข้าใจและความเป็นธรรมต่อแรงงานอยู่เสมออีกด้วย

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved