บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
บริหาร จัดการ นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

คุณ ธีรศักดิ์ ไชยโย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ - พม่า ลาว กัมพูชา (รับนำเข้าขั้นต่ำ 12 คน ขึ้นไป)

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ - พม่า ลาว กัมพูชา
(รับนำเข้าขั้นต่ำ 12 คน ขึ้นไป)

บริษัท ป.ไชยโย จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาทำงานในประเทศไทย โดย ป.ไชยโย พร้อมในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางในการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรามากว่า 10 ปี ในเรื่องการจัดหางานต่างด้าว ทำให้ที่ผ่านมาบริการของเราได้รับความไว้ใจจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศมาแล้วมากมาย

ถ้าคุณเป็นนายจ้างที่มีความต้องการด้านแรงงาน และมีความประสงค์ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ามาช่วยงานทำให้กิจการและธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวขึ้น แต่คุณมีความกังวลในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนในระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ทางกฎหมายในการจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทจัดหางานต่างด้าว อย่าง ป.ไชยโย สามารถช่วยคุณได้

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะสร้างงานบริการที่ดี มีความจริงใจและแตกต่าง เพื่อความพึงพอใจของนายจ้าง เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว ภายใต้นโยบาย “ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับนายจ้างดุจญาติมิตร ดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดเหมือนเพื่อนสนิทและคนในครอบครัว” เพื่อให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำของประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามผ่าน LINE บริษัท คลิกที่นี่

Standard & Certificate

ป.ไชยโย เราคือผู้ประกอบการนําเข้าแรงงานต่าง ที่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนนายจ้างและแรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากเราเสมอ

Tandard & Certificate

ป.ไชยโย เราคือผู้ประกอบการนําเข้าแรงงานต่าง ที่ได้รับการจดทะเบียน และได้รับการรับรองว่าเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนนายจ้างและแรงงาน จึงมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดจากเราเสมอ

บริการจัดหาและนําเข้าแรงงานต่างด้าว ที่พร้อมมอบการบริการอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย

การบริการ Labor Alert System And Report

การดูแลแรงงานต่างด้าวครบวงจร แบบ outsource

บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ แบบคนงานใหม่ Fresh Worker

บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานเก่า MOU Return

การต่อวีซ่า
ใบอนุญาติทํางาน และตรวจสุขภาพ

บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

บริการแจ้งแรงงานต่างด้าว ออกจากงาน

บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาล

OUR
SERVICES​

ป.ไชยโย พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในการนำส่งแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง และยินดีดูแล แก้ปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในทุกขั้นตอน​

บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานใหม่ Fresh Worker

ดําเนินการนําเข้าแรงงานที่ยังไม่เคยเข้ามาทํางานในประเทศไทย หรืออาจจะเคยเข้ามาทํางานแล้วแต่กลับไปประเทศตนเอง และต้องการกลับเข้ามาทํางานในประเทศไทยใหม่อีกครั้ง ด้วยกระบวนการ MOU ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอํานวยความสะดวกให้กับนายจ้าง ตั้งแต่การจัดทําเอกสารการคัดเลือกแรงงานให้ตรงกับความต้องการของนายจ้าง เช่น เพศ อายุ นํ่าหนัก ส่วนสูง Basic skill การเดินทางไปเซ็นสัญญากับแรงงานที่ประเทศต้นทาง การยื่นขออนุญาตทํางาน ขอวีซ่า รวมทั้งตรวจสุขภาพ โดยมีการทําสัญญาการทํางาน 2 ปี และสามารถต่ออยุได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปีโดยทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ให้บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานเก่า MOU Return

สําหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ทํางานอยู่ในประเทศไทยแต่เอกสารไม่ครบถ้วน หรือผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือในการดําเนินการด้านเอกสาร การเซ็นสัญและดําเนินการทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องให้แรงงานมีวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน สามารถอยู่ทํางานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สร้างความสะดวกสบายให้กับนายจ้างและลูกจ้าง

การต่อวีซ่า ใบอนุญาติทํางาน และตรวจสุขภาพ

บริการต่อวีซ่า / ใบอนุญาตการทํางานและตรวจสุขภาพ สําหรับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ถือ MOU ครบ 2 ปี และความประสงค์ที่จะทํางานต่อในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คนงานสามารถขอวีซ่า และใบอนุญาตทํางานต่อไปได้อีก 2 ปี รวมเป็น 4 ปี เราพร้อมให้บริการและอํานวยความสะดวกให้กับนายจ้างในทุกอุตสาหกรรม ให้ดําเนินการต่อเอกสารกับลูกจ้างได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว ทันเวลา

บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง สําหรับแรงงาน MOU หรือแรงงานที่ขึ้นทะเบียนในประเทศแต่ต้องการเปลี่ยนย้ายนายจ้างจาก นายจ้างเก่า ไปยังนายจ้างใหม่ เนื่องจากหมดสัญญา หรือด้วยเหตุผลอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐบาลกําหนด

บริการแจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน

บริการดําเนินการ แจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงานให้แก่นายจ้าง ในกรณีที่ แรงงานทํางานครบกําหนดสัญญานําเข้าแรงงาน หรือกรณีนายจ้าง และแรงงานต้องการเลิกจ้าง หรือเปลี่ยนย้ายผู้ว่าจ้าง

บริการขึ้นทําเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติ ครม. นอกเหนือจากการทํา MOU

บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งรัฐบาล จะประกาศให้ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แล้วแต่กรณี ให้กับกลุ่มแรงงานที่ตกค้างอยู่ในประเทศ ที่ไม่สามารถทํา MOU ได้ และให้แรงงานนั้นสามารถกลับมาทํางานในระบบได้อย่างถูกต้องตาม กฏหมาย โดยการตรวจโรค ซื้อประกันสุขภาพ ยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทํางาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100%  โดยจะบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานตั้งแต่

 • การจัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารแบบฟอร์มขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

 • การดำเนินการด้านเอกสารสัญญาจ้างแรงงานกับประเทศต้นทาง

 • ดำเนินการนำเข้าแรงงานและใบอนุญาตทำงานหรือบัตรชมพู

 • ดำเนินการเรื่องวีซ่าแรงงานต่างด้าว

 • ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงาน

 • การดำเนินการจัดทำ Name list และขึ้นทะเบียนแรงงาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
( กลุ่มครบวาระ 4ปี ) แบบ MOU

เป็นบริการนำเข้าหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานที่อยู่ครบวาระ 4 ปี โดยจะทางบริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพแรงงาน เพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยืนยันในการขออนุญาตทำงาน

 • ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานเพื่อให้แรงงานสามารถทำงานต่อได้อีก 2 ปี หรือขอเอกสารอนุญาตเข้ามาทำงานใหม่ สำหรับแรงงานที่ต้องการกลับมาทำงานอีกครั้ง

 • ดำเนินการเรื่องต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว

นอกจากจะเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่เพียงแค่เรื่องนำเข้าแรงงานเท่านั้น แต่ยังดูแลบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างครอบคลุม เพื่อลดภาระให้กับฝ่าย HR ของกลุ่มนายจ้างด้วย ทั้ง

 • การสรรหาพนักงานแรงงาน Out Source ที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้าง

 • จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้กับแรงงาน

 • อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงาน ในการแจ้งเข้าทำงาน การเปลี่ยนนายจ้างและการแจ้งออกจากงาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

เป็นบริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU ที่ทำงานมาแล้ว 2 ปี โดยจะดำเนินการให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานที่ทำงานครบ 2 ปีแรก

 • ดำเนินการต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวสำหรับการทำงานใน 2 ปีหลัง

 • ดำเนินการแจ้งเข้า - แจ้งออกของแรงงาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดหางานต่างด้าวในประเด็นต่าง ๆ แก่บริษัทนายจ้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง

 • เรื่องของข้อกฎหมายในการนำเข้าแรงงาน

 • ขั้นตอนและวิธีการนำเข้าแรงงาน MOU

 • ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่นายจ้างควรรู้ในการนำเข้าและการบริหารจัดการแรงงาน

ทั้งหมดนี้คือการบริการของเรา ป.ไชยโย บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำ ที่ภาคธุรกิจไทยไว้วางใจได้เสมอ
“ดำเนินงานว่องไว ทันใจผู้ประกอบการ”

การดูแลแรงงานต่างด้าวแบบ Outsource

จัดหาผู้ประสานงานทางด้านภาษา (ล่าม)
เจ้าหน้าที่ดูแล (แอดมิน)

ให้ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร / บัตรเอทีเอ็ม / ติดต่อกับธนาคาร รวมไปถึงจัดทําค่าแรง สลิปเงินเดือนให้แก่แรงงาน

อบรมการเข้าทํางานและกฎหมายเบื้องต้นแก่แรงาน ให้มีความเข้าใจถูกต้องก่อนเข้าทํางานทุกครั้ง

บริหารจัดการเรื่องที่พัก รถรับ-ส่ง ดูแลเรื่องการเจ็บป่วย พาส่งโรงพยาบาล ให้กับพนักงานตลอดอายุสัญญา

ป. ไชยโย เราดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมดูแลบริหารจัดการระบบการทํางานของแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการอย่างรอบด้านรักษาซึ่งผลประโยชน์และความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นสําคัญ

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี

Rolling Shutter Door,Rolling Door IndustriDock ShelterRollfreezerRoll AskaRoll AskaRoll AskaRoll AskaRoll AskaRoll Aska

บทความ

September 07, 2023

MOU-Return แรงงานพม่า อยากทำงานแบบถูกกฎหมาย ต้องทำอย่างไร

สิ่งที่นายจ้างกลัวก็คือแรงงานที่เข้ามาไม่ดีมีนิสัยที่โหดร้ายแต่ว่าถ้าจากที่ เรานำเข้ามาเราจะมีการคัดสรรมาตั้งแต่ประเทศต้นทางแล้วไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ นายจ้าง Request มาได้ว่าต้องการแบบไหนเราหาให้ได้ตามที่นายจ้างต้องการนะครับ

Read More
May 18, 2023

สิ่งที่นายจ้างต้องรีบทำ ถ้าอยากขยายธุรกิจ

สิ่งที่นายจ้างกลัวก็คือแรงงานที่เข้ามาไม่ดีมีนิสัยที่โหดร้ายแต่ว่าถ้าจากที่ เรานำเข้ามาเราจะมีการคัดสรรมาตั้งแต่ประเทศต้นทางแล้วไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ นายจ้าง Request มาได้ว่าต้องการแบบไหนเราหาให้ได้ตามที่นายจ้างต้องการนะครับ

Read More
February 24, 2022

4 ขั้นตอนนำเข้าแรงงานอย่างง่าย
ฟังแล้วไม่งง

สำหรับในหลายๆด้านของประเทศไทยนั้น มีความรู้สึกยินดีต่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีกฎและข้อห้ามบางประการที่ชาวต่างชาติต้องทำตาม โดยเฉพาะ

Read More

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

All rights reserved © 2022 บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

DESIGN by