บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

บริหาร จัดการ นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริษัท ป.ไชยโย จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาทำงานในประเทศไทย โดย ป.ไชยโย พร้อมในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางในการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ 

 

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรามากว่า 10 ปี ในเรื่องการจัดหางานต่างด้าว ทำให้ที่ผ่านมาบริการของเราได้รับความไว้ใจจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศมาแล้วมากมาย

 

ถ้าคุณเป็นนายจ้างที่มีความต้องการด้านแรงงาน และมีความประสงค์ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ามาช่วยงานทำให้กิจการและธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวขึ้น แต่คุณมีความกังวลในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนในระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ทางกฎหมายในการจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทจัดหางานต่างด้าว อย่าง ป.ไชยโย สามารถช่วยคุณได้

 

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะสร้างงานบริการที่ดี มีความจริงใจและแตกต่าง เพื่อความพึงพอใจของนายจ้าง เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว ภายใต้นโยบาย “ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับนายจ้างดุจญาติมิตร ดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดเหมือนเพื่อนสนิทและคนในครอบครัว” เพื่อให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำของประเทศไทย

คุณ ธีรศักดิ์ ไชยโย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

OUR
SERVICES​

ป.ไชยโย พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในการนำส่งแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง และยินดีดูแล แก้ปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในทุกขั้นตอน​

 รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว
ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100%  โดยจะบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานตั้งแต่

 

 • การจัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารแบบฟอร์มขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว
 • การดำเนินการด้านเอกสารสัญญาจ้างแรงงานกับประเทศต้นทาง
 • ดำเนินการนำเข้าแรงงานและใบอนุญาตทำงานหรือบัตรชมพู
 • ดำเนินการเรื่องวีซ่าแรงงานต่างด้าว
 • ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงาน
 • การดำเนินการจัดทำ Name list และขึ้นทะเบียนแรงงาน

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

กลุ่มครบวาระ 4ปี ) แบบ MOU

 เป็นบริการนำเข้าหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานที่อยู่ครบวาระ 4 ปี โดยจะทางบริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพแรงงาน เพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยืนยันในการขออนุญาตทำงาน
 • ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานเพื่อให้แรงงานสามารถทำงานต่อได้อีก 2 ปี หรือขอเอกสารอนุญาตเข้ามาทำงานใหม่ สำหรับแรงงานที่ต้องการกลับมาทำงานอีกครั้ง
 • ดำเนินการเรื่องต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริการด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว

 นอกจากจะเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่เพียงแค่เรื่องนำเข้าแรงงานเท่านั้น แต่ยังดูแลบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างครอบคลุม เพื่อลดภาระให้กับฝ่าย HR ของกลุ่มนายจ้างด้วย ทั้ง

 

 • การสรรหาพนักงานแรงงาน Out Source ที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้าง

 • จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้กับแรงงาน
 • อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงาน ในการแจ้งเข้าทำงาน การเปลี่ยนนายจ้างและการแจ้งออกจากงาน
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou , รับ จัดหา แรงงาน ต่างด้าว, ต้องการ แรงงาน ต่างด้าว ถูก กฎหมาย, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ

หนังสือรับรองบริษัท​

ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงาน

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว
บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

CONTACT US​

ส่ง​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

 

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี
 

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

OUR CLIENT​

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริการด้านการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน

เป็นบริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU ที่ทำงานมาแล้ว 2 ปี โดยจะดำเนินการให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานที่ทำงานครบ 2 ปีแรก
 • ดำเนินการต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวสำหรับการทำงานใน 2 ปีหลัง
 • ดำเนินการแจ้งเข้า - แจ้งออกของแรงงาน

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

 

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

ส่ง​

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

This field is required.

This field is required.

This field is required.

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการนำเข้าแรงงาน

เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดหางานต่างด้าวในประเด็นต่าง ๆ แก่บริษัทนายจ้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง

 • เรื่องของข้อกฎหมายในการนำเข้าแรงงาน
 • ขั้นตอนและวิธีการนำเข้าแรงงาน MOU
 • ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่นายจ้างควรรู้ในการนำเข้าและการบริหารจัดการแรงงาน

หนังสือรับรองจาก

กระทรวงและสถานฑูต

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou, ทำใบ อนุญาต ทํา งาน คน ต่างด้าว

ทั้งหมดนี้คือการบริการของเรา ป.ไชยโย บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำ ที่ภาคธุรกิจไทยไว้วางใจได้เสมอ

“ดำเนินงานว่องไว ทันใจผู้ประกอบการ”

บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou