บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

ประกาศด่วน!

ต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานต่างด่าว พม่า ลาว กัมพูชา

ติดต่อเรา คลิกเลย!!

ทำไมต้องเลือกเรา​

 • เพราะเราคือ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด ใบอนุญาต 0083/2560​

 • เราได้รับรองจากกระทรวงแรงงานและมีหลักทรัพย์คำประกัน กับกระทรวงแรงงาน 5 ล้านบาท
 • มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน มีตัวตน ไม่ทอดทิ้งงาน และช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าสุดความสามารถ
 • เราเชี่ยวชาญดูแล และเข้าใจงานด้านแรงงานมานานกว่า 10 ปี
 • ใช้บริการกับเรา น้องๆแรงงาน ได้รับเอกสารครบถ้วนตามกำหนดเวลา แน่นอน
 • เราให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา ให้คำปรึกษากับนายจ้าง และแรงงานในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุดตามหลักกฎหมาย
 • ถ้าท่านใช้บริการกับเราเรื่องปวดหัวและปัญหาการทำงานทั้งหมดจะหายไป เพราะเราดูแลให้ครอบคลุมทุกอย่าง

แรงงานต่างด้าวดังต่อไปนี้

สามารถ ขึ้นทะเบียน ขอใบอนุญาตได้แล้ว

 • แรงงานที่โดนแจ้งออกเกิน 60 วัน แล้วหาเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้
 • แรงงานบัตรสีชมพูที่ต้องการต่อใบอนุญาตและเปลี่ยนนายจ้าง
 • แรงงาน MOU ที่อยู่ครบ 2 ปี ที่ใบอนุญาตทำงานขาด อยากอยู่ต่อ
 • แรงงาน MOU ที่อยู่ครบ 4 ปี ที่ใบอนุญาตทำงานขาด อยากอยู่ต่อ​

ค่าบริการ​

ถ้าจำนวนเยอะคุยกันได้ค่ะ พาเพื่อนมามีส่วนลดเพิ่มให้นะจ๊ะ​

สอบถามราคาส่วนลด พิเศษสุดๆ

เอกสารที่ต้องใช้ดำเนินการขึ้นทะเบียน​

ขั้นตอนที่ 1 : ขอเข้ารับบริการเพื่อสอบถามข้อมูล

โทรสอบถาม 081-732-8181
083-118-4445,082-118-2001

หรือ ID Line : @p.chaiyo​

ขั้นตอนที่ 2 : ยื่นเอกสารกับบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

- ส่งเอกสารทาง Line หรือ อีเมล์
- ส่งไปรษณีย์มาตามที่อยู่ของบริษัท
- ส่งเอกสารด้วยตนเองที่บริษัท
- เรียกแมสเซ็นเจอร์ไปรับ

(คิดค่าใช้จ่ายตามระยะทาง​)

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระค่าบริการและจัดทำเอกสาร

รับชำระค่าบริการจากนายจ้าง
และจัดทำเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานต่างด่าวตามขั้นตอน​

ขั้นตอนที่ 4 : นัดตรวจสุขภาพ

นัดแรงงานต่างด้าวเพื่อตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาล ที่รัฐกำหนด และซื้อประกันสุขภาพหรือ ประกันชีวิต​

แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย!!

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา คลิกเลย!!

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

ขั้นตอนที่ 1 : ขอเข้ารับบริการเพื่อสอบถามข้อมูล​

 • กลุ่มแรงงานบัตรสีชมพู บต.23 หรือ บต.39
 • กลุ่มที่มีปัญหาเรื่องใบแจ้งออก เปลี่ยนนายจ้างไม่ได้ทุกกรณี และคนงานที่ใบอนุญาตทำงานขาด

 • กลุ่มแรงงาน MOU ที่อยู่ทำงานครบ 2ปี และ 4 ปี

แรงงานกลุ่มบัตรสีชมพู (มติ 20 สิงหาคม 2562) ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

 2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด กรณีไม่ได้ขึ้นประกันสังคม ให้ซื้อประกันชีวิต 4 เดือน หรือประกันสุขภาพ 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ กรณีมีประกันสังคมให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินสบทบเดือนล่าสุดแทน

 3. จัดทำเล่ม Passport ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 5. จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

แรงงานกลุ่ม บต.23 หรือ บต.39 (มติ 4 สิงหาคม 2563) ให้ดำเนินการดังนี้

- กรณีถ่ายบัตรสีชมพูแล้ว

 1. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

 2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด กรณีไม่ได้ขึ้นประกันสังคม ให้ซื้อประกันชีวิต 4 เดือน หรือประกันสุขภาพ 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ กรณีมีประกันสังคมให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินสบทบเดือนล่าสุดแทน

 3. จัดทำเล่ม Passport ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 5. จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

- กรณียังไม่ถ่ายบัตรสีชมพู ให้เปลี่ยนไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงิน ( บต.39) ที่สำนักงานจัดหางาน แทนการถ่ายบัตรสีชมพู หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามข้อ 1-5 ได้เลยเช่นเดียวกัน

คลิกดูรายละเอียด

กลุ่มบัตรสีชมพู

คลิกดูรายละเอียด

กลุ่ม กลุ่มใบแจ้งออก

ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ

แรงงานที่มีปัญหาเรื่องใบแจ้งออกและการเปลี่ยนนายจ้างทุกรูปแบบ แรงงานที่ ใบอนุญาตทำงานขาด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 29 กรกฎาคม 2564 ให้ดำเนินการดังนี้

 

 1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565
 2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด กรณีไม่ได้ขึ้นประกันสังคม ให้ซื้อประกันชีวิต 4 เดือน หรือประกันสุขภาพ 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ กรณีมีประกันสังคมให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินสบทบเดือนล่าสุดแทน
 3. จัดทำเล่ม Passport ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
 5. จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่ม MOU ครบ 4 ปี (มติ ครม. 10 พฤศจิกายน 2563) ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด
 2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด
 3. จัดทำเล่ม Passport ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565
 4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า) ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

MOU

คลิกดูรายละเอียด

กลุ่ม Mou ครบ 4 ปี

คลิกดูรายละเอียด

กลุ่ม บต.23+บต.39

● เพราะเราคือ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

ใบอนุญาต 0083/2560​

 

● เราได้รับรองจากกระทรวงแรงงานและ

มีหลักทรัพย์คำประกัน กับ กระทรวงแรงงาน

5 ล้านบาท

 

● มีความรับผิดชอบต่อการทำงาน มีตัวตน ไม่ทอดทิ้งงาน และช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าสุดความสามารถ

 

● เราเชี่ยวชาญดูแล และเข้าใจงานด้านแรงงานมานานกว่า 10 ปี

 

● ใช้บริการกับเรา น้องๆแรงงาน ได้รับเอกสารครบถ้วนตามกำหนดเวลา แน่นอน

 

● เราให้คำแนะนำ ช่วยแก้ปัญหา ให้คำปรึกษากับนายจ้าง และแรงงานในสิ่งที่ดีและ

เป็นประโยชน์ที่สุดตามหลักกฎหมาย

 

● ถ้าท่านใช้บริการกับเราเรื่องปวดหัวและปัญหาการทำงานทั้งหมดจะหายไป

เพราะเราดูแลให้ครอบคลุมทุกอย่าง

แรงงานกลุ่มบัตรสีชมพู

(มติ 20 สิงหาคม 2562)

ให้ดำเนินการดังนี้

1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

 

2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด กรณีไม่ได้ขึ้นประกันสังคม

ให้ซื้อประกันชีวิต 4 เดือน หรือประกันสุขภาพ 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ กรณีมีประกันสังคมให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินสบทบเดือนล่าสุดแทน

 

3. จัดทำเล่ม Passport ภายใน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า)

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

5. จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

แรงงานกลุ่ม บต.23 หรือ บต.39

(มติ 4 สิงหาคม 2563)

ให้ดำเนินการดังนี้

 

- กรณีถ่ายบัตรสีชมพูแล้ว

1. ให้ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2565

 

2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด กรณีไม่ได้ขึ้นประกันสังคม

ให้ซื้อประกันชีวิต 4 เดือน หรือประกันสุขภาพ 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ กรณีมีประกันสังคม ให้แนบหลักฐาน

การจ่ายเงินสบทบเดือนล่าสุดแทน

 

3. จัดทำเล่ม Passport ภายใน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า)

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

5. จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

 

- กรณียังไม่ถ่ายบัตรสีชมพู

ให้เปลี่ยนไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานเล่มสีน้ำเงิน ( บต.39) ที่สำนักงานจัดหางาน แทนการถ่ายบัตรสีชมพู หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามข้อ 1-5 ได้เลยเช่นเดียวกัน

 • แรงงานที่โดนแจ้งออกเกิน 60 วัน แล้วหาเปลี่ยนนายจ้างไม่ได้

 

 • แรงงานบัตรสีชมพูที่ต้องการต่อใบอนุญาตและเปลี่ยนนายจ้าง

 

 • แรงงาน MOU ที่อยู่ครบ 2 ปีที่ใบอนุญาตทำงานขาด อยากอยู่ต่อ

 

 • แรงงาน MOU ที่อยู่ครบ 4 ปีที่ใบอนุญาตทำงานขาด อยากอยู่ต่อ​

แรงงานที่มีปัญหาเรื่อง ใบแจ้งออกและการเปลี่ยนนายจ้างทุกรูปแบบ

แรงงานที่ ใบอนุญาตทำงานขาด

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง

29 กรกฎาคม 2564

ให้ดำเนินการดังนี้

 

1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้ตั้งแต่

วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565

 

2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด กรณีไม่ได้ขึ้นประกันสังคม ให้ซื้อประกันชีวิต 4 เดือน หรือประกันสุขภาพ 2 ปี ขึ้นอยู่กับประเภทกิจการ กรณีมีประกันสังคมให้แนบหลักฐานการจ่ายเงินสบทบเดือนล่าสุดแทน

 

3. จัดทำเล่ม Passport

ภายในวันที่1 สิงหาคม 2565

 

4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า)

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

5. จะได้รับอนุญาตให้ทำงานถึง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

กลุ่ม MOU ครบ 4 ปี

(มติ ครม. 10 พฤศจิกายน 2563)

ให้ดำเนินการดังนี้

 

1. ยื่นขอต่อใบอนุญาตทำงานได้อีก 2 ปี นับจากวันที่ใบอนุญาตทำงานเดิมสิ้นสุด

 

2. ตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลตามที่รัฐกำหนด

 

3. จัดทำเล่ม Passport ภายใน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

 

4. ขออนุญาตอยู่ต่อ (ต่อวีซ่า)

ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

ขั้นตอนการเข้ารับบริการกับ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

ขั้นตอนที่ 5 : จัดทำเล่ม PASSPORT และต่อวีซ่า​

นัดทำเล่ม PASSPOST

ถ้าศูนย์ CI เปิดตามกำหนดและต่อวีซ่าภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565​

ขั้นตอนที่ 6 : นำส่งเอกสารทั้งหมดให้กับกรมการจัดหางาน​

จัดทำและนำเอกสารทั้งหมด เช่น ใบตรวจโรค เอกสารการต่อวีซ่า
ไปยื่นให้ที่กรมการจัดหางาน เพื่อขอรับใบอนุญาตทำงาน​

ขั้นตอนที่ 5 : จัดทำเล่ม PASSPORT และต่อวีซ่า​

ขั้นตอนที่ 6 : นำส่งเอกสารทั้งหมดให้กับกรมการจัดหางาน​

ขั้นตอนที่ 4 :

นัดตรวจสุขภาพ

รับประกัน งานเสร็จ ล้าน%
ไม่หนี ไม่หาย สบายใจ แน่นอน​