บริษัท นํา เข้า แรงงาน ต่างด้าว mou

ด่วน! รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูชา
ไม่มีเอกสาร วีซ่าขาด ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้​

ประกาศด่วน!

สามารถขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เท่านั้น
กลุ่มแรงงานเถื่อน แรงงานผิดกฎหมาย 
ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ไม่มีนายจ้าง แจ้งออกเกิน บัตรชมพูขาด
ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ สามารถอยู่ในไทยและทำงานได้อีก 2 ปีเลยนะครับ

ติดต่อเรา คลิกเลย!!

ทำไมต้องเลือกเรา​

 • บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด
 • มีตัวตน รับผิดชอบ ช่วยแก้ปัญหา แนะนำให้คำปรึกษา ถ้าท่านใช้บริการกับเราเรื่องปวดหัวและปัญหาการทำงานทั้งหมดจะหายไป เพราะเราดูแลให้ทุกอย่าง
 • เพราะเรา คือ ป.ไชยโย เลขที่ใบอนุญาต 0083/2560​

ทำไมถึงต้องทำกับเรา​

 • เราเชี่ยวชาญดูแล และเข้าใจงานด้านแรงงานมานานกว่า 10 ปี
 • ทำกับเราน้องๆ ได้วีซ่า และเอกสารครบตามกำหนดเวลา แน่นอน
 • เราให้คำแนะนำกับนายจ้าง และแรงงานในสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ที่สุดตามหลักกฎหมาย
 • เรามีตัวตนมีความรับผิดชอบต่องาน ไม่มีการทิ้งงาน และช่วยแก้ไขปัญหาให้สุดความสามารถ

แรงงานต่างด้าวดังต่อไปนี้
สามารถขึ้นทะเบียนทำบัตรสีชมพูได้แล้ว

วันนี้ – 13 ก.พ. 64​

 • แรงงานหลบหนีเข้าเมือง ไม่มีเอกสารใดๆ
 • มีเอกสารแต่หมดอายุไปแล้ว
 • มีวีซ่าทำงาน แต่ไม่มีใบอนุญาตทำงาน และบัตรชมพู
 • มีเอกสารครบ ทุกอย่าง (พาสปอร์ต,วีซ่าทำงาน, ใบอนุญาตทำงาน, บัตรชมพู) 
 • แต่ใบแจ้งออกหมดอายุ หรือ นายจ้างเก่าไม่ยอมแจ้งออก
 • วีซ่าทำงานกำลังจะหมดอายุ 31 มีนาคม 2564 แต่ ไม่สามารถทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ได้

ค่าบริการ​

ค่าบริการรวมหมดทุกอย่าง ในการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวแล้ว จากราคา 13,000 บาท 

ลดพิเศษเหลือ 12,500 บาท​

ถ้าจำนวนเยอะคุยกันได้ค่ะ พาเพื่อนมามีส่วนลดเพิ่มให้นะจ๊ะ​

แบ่งจ่ายได้ 3 งวด

งวดแรก - หลังเก็บเอกสาร ชำระ 2,500 บาท

งวดสอง - จองคิวตรวจโรค ชำระ 8,000 บาท

งวดสาม - ขั้นตอนการขอใบอนุญาตทำงาน 

             ชำระ 2,000 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ดำเนินการขึ้นทะเบียน​

ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นลงทะเบียนออนไลน์​

นายจ้าง หรือ บริษัทนำเข้าคนต่างด้าวฯ

ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงาน 
ต้องยื่นลงทะเบียนออนไลน์ ภายใน

วันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2564

นี้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลรัฐกำหนด                     หรือ รถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่​

หลังจากที่ทางสำนักงานจัดหางานพื้นที่อนุมัติบัญชีรายชื่อตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว 
นายจ้าง หรือ บริษัทนำเข้า ฯ ต้องไปจองคิวสถานพยาบาล เพื่อนำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพตามวันที่นัดหมาย ภายใน 16 เมษายน 2564

ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน​

หลังจากได้ผลตรวจสุขภาพจากขั้นตอนที่ 2 นายจ้าง หรือ ผู้รับมอบอำนาจ ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตทำงาน 
และยื่นขอใบอนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

ขั้นตอนที่ 4 : นัดหมายถ่ายบัตรที่สำนักงานเขตปกครองพื้นที่​

หลังยื่นใบอนุญาตทำงานผ่าน ต้องดำเนินการพาแรงงานต่างด้าวไปที่สำนักงานเขต เพื่อไปถ่ายบัตรสีชมพูให้เสร็จภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564

ขั้นตอนสุดท้าย : การขึ้นลงทะเบียนทำบัตรสีชมพู​

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
(กรณีคนต่างด้าวมีนายจ้าง)​

ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว
(กรณีคนต่างด้าวไม่ได้ทำงาน)​

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเลย!!

ลูกค้าของเรา

ติดต่อเรา คลิกเลย!!

 รับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

พม่า ลาว กัมพูชา

ไม่มีเอกสาร วีซ่าขาด

ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้​

ประกาศด่วน!

สามารถขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เท่านั้น
กลุ่มแรงงานเถื่อน แรงงานผิดกฎหมาย ใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ไม่มีนายจ้าง แจ้งออกเกิน บัตรชมพูขาด ก็สามารถขึ้นทะเบียนได้ สามารถอยู่ในไทยและทำงานได้อีก

2 ปีเลยนะครับ

เหลือเวลาลงทะเบียนอีก

นายจ้าง หรือ บริษัทนำเข้าคน ต่างด้าวฯ ที่ประสงค์จะจ้าง แรงงานต่างด้าวมาทำงาน ต้องยื่นลงทะเบียนออนไลน์ ภายในวันที่ 15 มกราคม ถึง

13 กุมภาพันธ์ 2564 นี้เท่านั้น

ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจสุขภาพที่สถานพยาบาลรัฐกำหนด หรือ รถบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่​

หลังจากที่ทางสำนักงานจัดหางานพื้นที่อนุมัติบัญชีรายชื่อตามขั้นตอนที่ 1 แล้ว 
นายจ้าง หรือ บริษัทนำเข้า ฯ ต้องไปจองคิวสถานพยาบาล เพื่อนำคนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพและซื้อประกันสุขภาพตามวันที่นัดหมาย

ภายใน 16 เมษายน 2564

ขั้นตอนที่ 1 :

ยื่นลงทะเบียนออนไลน์​

ขั้นตอนที่ 3 : ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน​

ขั้นตอนที่ 4 : นัดหมายถ่ายบัตรที่สำนักงานเขตปกครองพื้นที่​

ด่วน!