ป.ไชยโย | บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บริการทำหนังสือเดินทาง Passport ลาว พม่า กัมพูชา
ป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา
ป.ไชยโย | บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว One Stop Service
ป.ไชยโย | บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว One Stop Service
ป.ไชยโย | บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ บริการทำหนังสือเดินทาง Passport ลาว พม่า กัมพูชา
ป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา
ป.ไชยโย | บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว One Stop Service
ป.ไชยโย | บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว One Stop Service

บริษัทนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU 3 สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา

ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย 100% มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานรัฐ บริการดูแลแรงงานต่างด้าวแบบ Outsource

สิ่งที่นายจ้างต้องรีบทำ ถ้าอยากขยายธุรกิจ

Our Services

LABOR ALERTANDREPORT SYSTEM

ดูแลแรงงานต่างด้าวครบวงจร แบบ OUTSOURCE

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติแบบ คนงานใหม่ FRESH WORKER

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติแบบ คนงานเก่า MOU RETURN

ต่อวีซ่า ใบอนุญาติทำงานตรวจสุขภาพ

แจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

แจ้งแรงงานต่างด้าว ออกจากงาน

ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาล

บริการจัดหาและนําเข้าแรงงานต่างด้าว ที่พร้อมมอบการบริการอย่างครบวงจร ประกอบไปด้วย

การบริการ Labor Alert System And Report

การดูแลแรงงานต่างด้าวครบวงจร แบบ outsource

บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ แบบคนงานใหม่ Fresh Worker

บริการนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) แบบคนงานเก่า MOU Return

การต่อวีซ่า
ใบอนุญาติทํางาน และตรวจสุขภาพ

บริการแจ้งเปลี่ยนย้ายนายจ้าง

บริการแจ้งแรงงานต่างด้าว ออกจากงาน

บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบายของรัฐบาล

ป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา
ป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชาป.ไชยโย | บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU พม่า ลาว กัมพูชา

การดูแลแรงงานต่างด้าวแบบ Outsource

จัดหาผู้ประสานงานทางด้านภาษา (ล่าม)
เจ้าหน้าที่ดูแล (แอดมิน)

ให้ความช่วยเหลือในการเปิดบัญชีธนาคาร / บัตรเอทีเอ็ม / ติดต่อกับธนาคาร รวมไปถึงจัดทําค่าแรง สลิปเงินเดือนให้แก่แรงงาน

อบรมการเข้าทํางานและกฎหมายเบื้องต้นแก่แรงาน ให้มีความเข้าใจถูกต้องก่อนเข้าทํางานทุกครั้ง

บริหารจัดการเรื่องที่พัก รถรับ-ส่ง ดูแลเรื่องการเจ็บป่วย พาส่งโรงพยาบาล ให้กับพนักงานตลอดอายุสัญญา

ป. ไชยโย เราดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการของแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน พร้อมดูแลบริหารจัดการระบบการทํางานของแรงงานให้แก่ผู้ประกอบการอย่างรอบด้านรักษาซึ่งผลประโยชน์และความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายเป็นสําคัญ

บทความ

December 19, 2023

การทำ MOU RETUNE ทำอย่างไรบ้าง

การทำ MOU RETUNE หมายถึง การทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ฉบับใหม่ เพื่อต่ออายุสัญญาจ้างMOU แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในไทยอยู่แล้ว

Read More
December 18, 2023

บริการดูแล OUTSOURCE

บริการดูแล outsource คือ การให้บริการดูแลงาน outsource ที่องค์กรได้จ้างบริษัท outsource ให้มาดำเนินการแทน ซึ่งบริการดูแล outsource นี้จะช่วยองค์กรในหลายด้าน เช่น

Read More
December 18, 2023

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ต สัญชาติ กัมพูชา

ขั้นตอนการทำพาสปอร์ตสัญชาติกัมพูชาสำหรับคนไทยถือสัญชาติกัมพูชา สามารถทำพาสปอร์ตกัมพูชาได้ในประเทศไทย โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

Read More

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

© บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​.​ All right reserved