บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU
บริหาร จัดการ นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมาย

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

คุณ ธีรศักดิ์ ไชยโย

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

บริษัท ป.ไชยโย จำกัด เป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าว ที่ให้บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาทำงานในประเทศไทย โดย ป.ไชยโย พร้อมในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและเป็นสื่อกลางในการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ให้กับนายจ้างและผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรามากว่า 10 ปี ในเรื่องการจัดหางานต่างด้าว ทำให้ที่ผ่านมาบริการของเราได้รับความไว้ใจจากบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศมาแล้วมากมาย

ถ้าคุณเป็นนายจ้างที่มีความต้องการด้านแรงงาน และมีความประสงค์ในการจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้ามาช่วยงานทำให้กิจการและธุรกิจของคุณมีความคล่องตัวขึ้น แต่คุณมีความกังวลในเรื่องความยุ่งยากซับซ้อนในระเบียบขั้นตอนต่าง ๆ ทางกฎหมายในการจ้างแรงงานต่างด้าว บริษัทจัดหางานต่างด้าว อย่าง ป.ไชยโย สามารถช่วยคุณได้

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นที่จะสร้างงานบริการที่ดี มีความจริงใจและแตกต่าง เพื่อความพึงพอใจของนายจ้าง เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ต่อแรงงานต่างด้าว ภายใต้นโยบาย “ส่งต่อสิ่งดี ๆ ให้กับนายจ้างดุจญาติมิตร ดูแลแรงงานอย่างใกล้ชิดเหมือนเพื่อนสนิทและคนในครอบครัว” เพื่อให้เราก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำของประเทศไทย

OUR
SERVICES​

ป.ไชยโย พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้างตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ในการนำส่งแรงงานต่างด้าวให้สามารถเข้ามาปฏิบัติงานภายในราชอาณาจักรไทยอย่างถูกต้อง และยินดีดูแล แก้ปัญหา พร้อมให้คำปรึกษาในเรื่องการนำเข้าแรงงานต่างด้าวในทุกขั้นตอน​

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

จัดหาแรงงานต่างด้าว MOU ทั้งเมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเป็นการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 100%  โดยจะบริการและอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงานตั้งแต่

 • การจัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารแบบฟอร์มขอนำเข้าแรงงานต่างด้าว

 • การดำเนินการด้านเอกสารสัญญาจ้างแรงงานกับประเทศต้นทาง

 • ดำเนินการนำเข้าแรงงานและใบอนุญาตทำงานหรือบัตรชมพู

 • ดำเนินการเรื่องวีซ่าแรงงานต่างด้าว

 • ดำเนินการตรวจสุขภาพแรงงาน

 • การดำเนินการจัดทำ Name list และขึ้นทะเบียนแรงงาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการนำเข้าแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
( กลุ่มครบวาระ 4ปี ) แบบ MOU

เป็นบริการนำเข้าหรือต่ออายุใบอนุญาตทำงานกลุ่มแรงงานที่อยู่ครบวาระ 4 ปี โดยจะทางบริษัทจะดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องการตรวจสุขภาพแรงงาน เพื่อขอใบรับรองแพทย์สำหรับยืนยันในการขออนุญาตทำงาน

 • ยื่นต่อใบอนุญาตทำงานกับสำนักงานจัดหางานเพื่อให้แรงงานสามารถทำงานต่อได้อีก 2 ปี หรือขอเอกสารอนุญาตเข้ามาทำงานใหม่ สำหรับแรงงานที่ต้องการกลับมาทำงานอีกครั้ง

 • ดำเนินการเรื่องต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าว

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการด้านการจัดการแรงงานต่างด้าว

นอกจากจะเป็นบริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวเพื่อนำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้ว ก็ไม่เพียงแค่เรื่องนำเข้าแรงงานเท่านั้น แต่ยังดูแลบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างครอบคลุม เพื่อลดภาระให้กับฝ่าย HR ของกลุ่มนายจ้างด้วย ทั้ง

 • การสรรหาพนักงานแรงงาน Out Source ที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของนายจ้าง

 • จัดหาที่พักอาศัยที่เหมาะสมให้กับแรงงาน

 • อำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและแรงงาน ในการแจ้งเข้าทำงาน การเปลี่ยนนายจ้างและการแจ้งออกจากงาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

เป็นบริการต่ออายุใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานต่างด้าว MOU ที่ทำงานมาแล้ว 2 ปี โดยจะดำเนินการให้ดังนี้

 • ดำเนินการเรื่องต่อใบอนุญาตทำงานสำหรับแรงงานที่ทำงานครบ 2 ปีแรก

 • ดำเนินการต่อวีซ่าแรงงานต่างด้าวสำหรับการทำงานใน 2 ปีหลัง

 • ดำเนินการแจ้งเข้า - แจ้งออกของแรงงาน

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริการจัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว
3 สัญชาติ ( นำเข้าใหม่ ) แบบ MOU

เป็นบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดหางานต่างด้าวในประเด็นต่าง ๆ แก่บริษัทนายจ้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง

 • เรื่องของข้อกฎหมายในการนำเข้าแรงงาน

 • ขั้นตอนและวิธีการนำเข้าแรงงาน MOU

 • ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่นายจ้างควรรู้ในการนำเข้าและการบริหารจัดการแรงงาน

ทั้งหมดนี้คือการบริการของเรา ป.ไชยโย บริษัทจัดหาแรงงานต่างด้าวชั้นนำ ที่ภาคธุรกิจไทยไว้วางใจได้เสมอ
“ดำเนินงานว่องไว ทันใจผู้ประกอบการ”

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว
แนวทาง 13 ก.ค 2564

รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด

26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี

Rolling Shutter Door,Rolling Door IndustriDock ShelterRollfreezerRoll AskaRoll AskaRoll AskaRoll AskaRoll AskaRoll Aska

บทความ

October 19, 2018

งานต้องห้ามสำหรับต่างชาติในประเทศไทย

สำหรับในหลายๆด้านของประเทศไทยนั้น มีความรู้สึกยินดีต่อแรงงานต่างชาติที่ทำงานในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐมีกฎและข้อห้ามบางประการที่ชาวต่างชาติต้องทำตาม โดยเฉพาะ

Read More
August 29, 2018

ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทยจำเป็นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำว่า “งาน” ตามกฎหมายไทยถูกบัญญัติไว้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งกิจกรรมทางกายและทางใจ ไม่ว่าจะได้รับเป็นค่าจ้างหรือค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น แม้แต่อาสาสมัครหรืองานการกุศลก็ยังจะต้องมีใบอนุญาตทำงาน

Read More
February 26, 2018

แรงงานต่างชาติในประเทศไทย​

หากคุณเป็นชาวต่างชาติและอยากทำงานในประเทศไทย คุณจะถูกควบคุมด้วยกฎหมายแรงงานต่างด้าวซึ่งคุณจะต้องมีใบอนุญาตทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงานหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเว้นแต่จะได้รับการยกเว้นจากกฎหมาย

Read More

OUR OFFICE
26/13 ถ.เสมา-ฟ้าคราม ต.คูคต อ.ลำลูกา จ.ปทุมธานี 12130

All rights reserved © 2022 บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ป.ไชยโย จำกัด​

DESIGN by

สอบถามเพิ่มเติม